CO OFERUJEMY

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Pomoc w likwidacji działalności gospodarczej

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Fachowe doradztwo

 • Reprezentacja przed urzędami