CO OFERUJEMY

Nasze biuro rachunkowe zapewnia profesjonalną obsługę księgową małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami oraz podczas kontroli skarbowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji, lojalności i obecnie obowiązujących przepisów prawno- podatkowych. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, obsługę kadrowo-płacową, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Przygotowujemy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.